Jumping against diabetes type 1

Martijn Schipper
van totaal € 550 (227%)
Afgesloten
Dit evenement organiseer ik omdat ik al bijna 10 jaar aan deze ziekte vast zit en er heel graag vanaf kom. Dit hebben nog 100.000 andere mensen waaronder jonge kinderen. Met deze actie hoop ik de genezing dichter bij te brengen en hiernaast wil ik er natuurlijk een fantastische dag van maken!!